RECIPE:

Pasta, velg selv - Pasta of your choice
3 hvitløksfedd - 3 garlic cloves
Scampi, så mange du ønsker - Scampi of your choice
Chili olje for marinering - Chili oil as a marinade
En bunt med persille - Parsley
Parmesan - parmesan

Legg scampi i marinaden, jeg bruker Mexican style oil, denne får du kun på meny! Jeg bruker også fryste scampi da disse er super juicy! (blå pose på meny) tin dem og legg de i marinaden. Kok opp pasta, og start med å steke hakket hvitløk i samme olje. Brun scampi i en panne, og tilsett pastaen sammen med persille! Bland inn litt revet parmesan, salt og pepper and voila!! Denne er så god at det er helt latterlig, og så enkelt!! Doble oppskriften om dere er to personer!

// Add scampi to the marinade, I use Mexican style oil. I also use frozen scampi as these are super juicy! Put them in the marinade. Boil pasta, and start by frying chopped garlic in the same oil. Brown scampi in a pan, and add the pasta together with the parsley! Mix in some grated parmesan, salt and pepper and voila !! This one is so good that it is absolutely ridiculous, and so simple !! Double the recipe if you are two people!

Når jeg postet dette “trykket”, om jeg skal være helt korrekt, på Instagram i fjor var det veldig mange delte meninger. Mamma f eks, likte det ikke og forsto ikke hva jeg så i det. Et år senere fant jeg ut at jeg ikke klarte å slutte å tenke på det, så nå er det mitt. Det er jeg veldig veldig veldig glad for. Av fire forskjellige pannetrykk Randi Nygård gjorde, var det akkurat dette jeg ville ha. Så det at hun fortsatt hadde det spikret hele dealen for min del. Så, hva ser jeg i en panne fylt med kull for å så bli trykket på papir? Jo, nå skal du høre.. I min bransje, er det alt for lite rynker, først og fremst. Og jeg har, og håper jeg alltid vil elske rynker. Rynker fra meg er fra et liv du har levd. En rynke var kanskje en bekymring i livet, en annen var sinne og en annen var kanskje så rent som glede. Jeg har lyst til å se dette bilde hver eneste dag for å minne meg selv på at det å eldes kommer til å bli fint, og at det er en del av livet. Og ingen botox i hele verden skal få lov å fjerne arrene av selve livet i ansiktet mitt. Ikke faen.

// When I posted this “pressed picture”, to be completely correct, on Instagram last year, there were a lot of divided opinions. Mom, for example, did not like it and did not understand what I saw in it. A year later I found out I could not stop thinking about it, so now it’s mine. I’m very very very happy about that. Of four different forehead prints Randi Nygård made, this was exactly what I wanted. So the fact that she still had it made the whole deal for me. So, what do I see in a pan filled with charcoal and then pressed on paper? Well .. In my industry, there are far too few wrinkles, first and foremost. And I have, and hope I will always love wrinkles. Wrinkles from me are from a life you have lived. One wrinkle was perhaps a concern in life, another was anger and another was perhaps as pure as joy. I want to see this picture every single day to remind myself that getting older is going to be nice, and that it’s a part of life. Imagine what story a face can tell you, without seeing its eyes. And no botox in the whole world should be allowed to remove the scars of life itself on my face. No fucking way.

Etter et år (ja faktisk) ble lyset mitt fra Le Labo ferdig. Nesten litt trist om jeg får være ærlig, men grunnen til at det har vart så veldig lenge er at det gir fra seg så mye duft at det har fungert fint å kun ha det på en halvtimes tid her og der. Jeg bare vet at jeg i senere år kommer til å tenke på denne duften og tiden rundt da. Så kanskje det er litt viktig å ha duftlys, for å sette tid og sted på plass. Jeg liker hvertfall å tenke at jeg kan forme fremtiden min bittelitt med duft, så kanskje kjenner jeg på alle de levende minnene jeg egentlig hadde glemt. Men, så holdt jeg på å kaste det, og ombestemte meg. Dette ble hvertfall resultatet etter varmt vann, en kniv for å skrape ut restene og litt oppvaskmiddel i glasset. Genialt, og veldig fint.

// After a year (yes actually) my light from Le Labo was finished. Almost a little sad if I may be honest, but the reason it has been so very long is that it gives off so much scent that it has worked well to only have it for half an hour here and there. I just know that in later years I will think about this scent and the time around then. So maybe it’s a little important to have scented candles, to put time and place in place. At least I like to think that I can shape my future a little bit with scent, so maybe I feel all the vivid memories I had really forgotten. But, then I was about to throw it away, and changed my mind. At least this was the result of hot water, a knife to scrape out the remains and some dishwashing liquid in the glass. Brilliant, and very nice.

WHAT I NEEDED

Endelig kan jeg vise dere hvordan gangen min har blitt! Jeg har jo faktisk aldri vist dere gangen min.. tror jeg? Rett og slett fordi den har ikke sett ut i måneskinn med det oppsettet jeg hadde den gangen. Det har vært totalt kaos, og etter mye leting fant jeg noen som gjorde spesiallagde bokhyller. Planen var egentlig å kun få denne bokhyllen dere ser over, men vi ble enige om at det beste var å lage et helt oppsett. Sååå… herregud hvor fint har det ikke blitt? Jeg er så veldig fornøyd. Jeg holder fortsatt på å fikse bokhyllen, dekorere den osv. Samt prøver jeg å gjemme de fargerike bøkene litt slik at de ikke synes fra stuen hehe. Men! Endelig plass til veskene mine, jakkene mine, skoene mine, bøkene mine og ikke minst alt mulig annet rart som jeg kan ha i skuffen under. Alt er jo faktisk mulig!! Ekspertene som gjorde dette kan dere finne: HER og heter bokhyllespesialisten!

// Finally I can show you how my entrance has turned out! I’ve never actually shown you my entrance … I think? Simply because it has not looked like shit with the setup I had at the time. It has been total chaos, and after much searching I found someone who made custom bookshelves. The plan was really to only get this bookshelf you are looking over, but we agreed that the best thing was to make a whole layout. Soooo … oh my god how nice is it? I’m so very happy. I’m still fixing the bookshelf, decorating it, etc. And I’m trying to hide the colorful books a bit so they do not appear from the living room hehe. But! Finally space for my bags, my jackets, my shoes, my books and not least all sorts of other weird things that I can have in the drawer below. Everything is actually possible !! 

reklame

I know. Drop dead gorg!!! Jeg elsker diamanter, først og fremst. Alt som skinner kanskje, det har jeg alltid gjort. Og selv kråkesølvet i asfalten fikk min oppmerksomhet som ung, den gjør det enda også. Til og med når det regner. Diamanter og edelstener har tross alt blitt brukt som betaling siden oltiden, og er jo fortsatt den dag i dag høyt verdsatt. Jeg liker sånt, jeg liker sånt mye mer enn jeg liker vesker. Så, dere husker kanskje lillefinger ringen min som jeg designet for mange år siden nå, men fortsatt elsker og bruker hver dag. Men jeg er jo aldri ferdig, med noe som helst og sent i høst fikk jeg en ny ide. Jeg ville ha en emerald cut sten, sammen med både gult og hvitt gull slik at ringene mine fikk en sammenheng. For jeg elsker, virkelig elsker å blande disse to. Så etter mye frem og tilbake var jeg fast bestemt på at jeg ønsket en ring, under selve ringen og voila. Her er den i levende livet, designet av meg, og laget av Goldfinger jewelry (HER)  i samarbeid med Mestergull Gulskogen. Altså, den er alt jeg drømte om og mer. Jeg skal ha den resten av mitt liv, og det er det som er så fint med smykker… at du faktisk bruker det mer enn telefonen. Så det er kanskje verdt å investere i noe slikt likevel, det skal hvertfall jeg.

// I know.. drop dead gorg !!! I love diamonds, first and foremost. Anything that shines maybe, I always have. And even the crow silver in the asphalt got my attention when I was young, it still does. Even when it’s raining. After all, diamonds and precious stones have been used as payment since ancient times, and are still highly valued to this day. I like that, I like that much more than I like bags. So, you may remember my little finger ring that I designed many years ago now, but still love and use every day. But I’m never done, with anything and late this fall I got a new idea. I wanted an emerald cut stone, along with both yellow and white gold so that my rings got a connection. For I love, really love to mix these two. So after a lot of back and forth, I was determined that I wanted a ring, under the ring itself and voila. Here it is in living life, designed by me, and made by Goldfinger jewelry in collaboration with Mestergull Gulskogen. So, it’s all I dreamed of and more. I’ll have it for the rest of my life, and that’s what’s so great about jewelry … that you actually use it more than the phone. So it might be worth investing in something like that anyway.

I LOVE IT SO MUCH IT HURTS!!

“What we do know is that, as the chemical window closed, another awakening took place; t
hat the human spirit is more powerful than any drug – and that is what needs to be nourished.

I watched this movie a couple a weeks ago, and I found it myself, scrolling through everything.. and then I found this. woow, that´s all I can say. what a movie, what a story, well, what a true story. This is a movie that touched me, that made me realise that everything is possible.
you just have to believe it, and ofcourse.. want it.

reklamelenke// FIND THE BRUSH: HERE