reklame

Sååå, long time no see? Jeg er ganske rotløs om sommeren. Glemmer alt av rutiner og væremåter. Sistnevnte ble litt feil å si, men alt som alltid pleier å være planlagt er dessverre ikke det om sommeren haha. Jeg sier mer ja til alt, og vet ikke forskjell på natt og dag. Så, da kommer ikke bloggen, instagram, youtube eller mail innboksen i første prioritet, som det egentlig alltid er. Men nå skal det regne en uke, tror jeg. Så takk gud for det!! Haha, så jeg kan få noe rutiner igjen. Vel, uansett. Jeg har farget håret! Noe som var på tide da etterveksten min hadde grodd seg godt. Jeg skulle egentlig prøve å ikke farge håret noe mer på en stund, men det ble for vanskelig.. Så denne gangen dro vi rett og slett bare etterveksten min ut i lengdene og blandet den sammen med tynne tynne striper fra lengden min, slik at når det nå vokser ut blir det ikke så harde kanter. Prøver virkelig å ta vare på håret mitt om dagen med kurer og oljer sånn at det kan vokse!!

// Sooo, long time no see? I’m pretty rootless in the summer. Forget all about routines and behaviors. The last word was a bit wrong to say, but everything that always tends to be planned is unfortunately not in the summer haha. I say more yes to everything, and do not know the difference between night and day. So, then the blog, instagram, youtube or mail inbox do not come in the first priority, as it really always is. But now it will rain for a week, I think. So thank god for that !! Haha, so I can get some routines back. Well, anyway. I dyed my hair! Something that was on time. I should really try not to dye my hair any more for a while, but it became too difficult .. So this time we simply pulled my regrowth out into the lengths and mixed it together with thin thin blonde ashy stripes, so that when it now grows out there will not be so hard edges. Really trying to take care of my hair during the day with cures and oils so that it can grow !!

håret er gjort av fineste @hairbymilaira som jeg nå har gått til i…. 4-5 år? jeg er ekstremt trofast når jeg finner noe jeg liker, for å si det mildt.

// the hair is made by @hairbymilaira that I have now been going to for …. 4-5 years? I am extremely faithful when I find something I like, to say the least.

Leave a reply