P I L A T E S

Når jeg trener hjemme er det to forskjellige profiler jeg følger, og hvis jeg ikke løper en dag, så gjør jeg pilates! Så, i helgene, dvs fredag til søndag, gjør jeg som regel yoga! Akkurat nå har jeg fått helt dilla på pilates, og merker egentlig ikke at jeg trener da jeg synes det er skikkelig gøy! Når jeg skulle finne en som passet meg på Youtube var jeg igjennom mange, og det er rett og slett ganske mye der ute som fikk meg til å føle meg skikkelig dårlig. Fordi jeg ikke ser sånn ut som de gjør klokken 08 på morgningen i noe slitt treningsklær, og da blir fokuset feil. Lottie er rolig, fin og lett å følge med på! Akkurat nå har hun en 24 days challenge med litt pilates hver eneste dag før jul! Når jeg ikke klarer å følge dette slavisk og hopper over en dag eller to, så tar jeg det bare igjen med å gjøre f eks, to videoer på samme dag! Så ingen fare om man ikke alltid henger helt med <3

// When I exercise at home there are two different profiles I follow, and if I do not run one day, I do Pilates! So, on the weekends, Friday to Sunday, I usually do yoga! Right now I looove Pilates, and I do not really notice that I exercise as I think it’s really fun! When I was going to find someone who would fit me on Youtube, I went through many, and there is simply quite a lot out there that made me feel really bad. Because I do not look like they do at 08 in the morning in some well used training clothes, and then the focus is wrong. Lottie is calm, nice and easy to follow! Right now she has a 24 days challenge with a little pilates every single day before Christmas! When I can not follow this slavishly and skip a day or two, I only catch up with, for example, two videos on the same day! So no danger if you do not always stick with it <3

 

Y O G A

Jeg og denne dama har faktisk vært i et forhold nå i hele 5 år!!! Det er faktisk helt sjukt. Adriene fant jeg også helt selv, og følte hun «passet» meg. Så jeg begynte med yoga når jeg bodde i Bergen, og etter det har jeg på en måte hatt hun fast med meg. Hvis jeg har skikkelig vondt i ryggen, vil slappe av eller bare føler for å strekke skikkelig på kroppen. Det føles skikkelig skikkelig godt, og vel.. jeg er fortsatt like stiv som en pinne. Men de 20 minuttene på matta hjelper noe langt inni sjela. Skikkelig digg! Itilegg er hun skikkelig søt, dedikert og «down too earth» no som er fint.

// Me and this chick have actually been in a relationship now for a full 5 years !!! It’s actually quite sick. I also found Adriene all by myself, and I felt she «fit» me. So I started with yoga when I lived in Bergen, and after that I have in a way had her stuck with me. If I have real back pain, want to relax or just feel like stretching my body properly. It feels really really good, and well .. I’m still as stiff as a stick. But the 20 minutes on the mat helps something deep inside the soul. In addition, she is really sweet, dedicated and «down too earth» which is nice.

2 Responses to HOW I WORK OUT AT HOME

  1. These are great tips! Thank you!
    Actually, during the spring I was also searching for some home pilates/workout class/apps, etc., and had some problems finding some suitable person for me for the exact same reason. Some people were just too perfect, not sweaty at all, or start their exercise with 50 burpees 😀 Not my style. But then I found Melissa from Mellisa Wood Health and she blends yoga and pilates and she’s absolutely amazing! Such a chill person and great classes and I feel so damn good after that. It might be something for you too so check it our 🙂

Leave a reply