annonse 

At jeg faktisk har skrevet to bøker føles helt surrealistisk. Jeg husker nesten ingenting av tiden jeg skrev. Å skrive bok er kanskje noe av det tyngste, og det hang over meg konstant, også når jeg satt på et toalett halvfull på en fredagskveld. «jeg må hjem å skrive», det føltes ut som det hadde tatt over livet mitt. Så etter «bare en natt til» bestemte jeg meg for å aldri skrive bok igjen. Som alle de andre tingene jeg lover at jeg aldri skal gjøre mot meg selv. Så da var vi i gang igjen. Tror jeg gjorde det slutt med eksen to ganger igjennom de to årene jeg skrev. Jobb først, koste hva det koste vil. Men de er ganske forskjellige, og like på samme tid..

// That I have actually written two books feels completely surreal. I remember almost nothing of the time I wrote. Writing a book is perhaps one of the heaviest things, and it constantly hung over me, even when I was sitting on a toilet half drunk on a Friday night. «I have to go home to write», it felt like it had taken over my life. So after «just one more night» I decided to never write a book again. Like all the other things I promise I will never do to myself. So then we were up and running again. I think I ended my relationship with ex twice in the two years I wrote. Work first, no matter what. But they are quite different, and at the same time.. it is the heartbreaks you know.

Og så kom regnet er min andre bok, romanen min. Den som skulle skjule alle navn og handlinger. Sannheten er at den er ganske så nært mitt eget liv, selvom jeg aldri sa det høyt til dere, eller media. Det er ikke så vanskelig å forstå hvem hovedpersonen er i boken, og heller kanskje ikke natalie. Det var tross alt det jeg skulle hete, og det skrev jeg også om i min første bok. At jeg aldri fikk bestemme det selv. Det ble Anniken, fordi pappa ikke klarte å si natalie slik mamma ønsket. Han hadde trykk på TTT, om du skulle lure. «og så kom regnet» var en bok som plutselig bare kom til meg. Jeg trengte å snakke om følelser igjen og spesielt gi dere en anelse om hva som hadde foregått de siste årene. Det er mye fiksjon i denne boken, men den omhandler mitt siste forhold og tankene, og følelsene er helt ekte. Situasjonene er bare ikke det. «og så kom regnet» handler om å være i et til tider ganske usunt forhold. Hvordan man skylder på seg selv. Hvordan det er å leve med angst, og hvordan man aldri klarer å gi slipp på noe som helst.

// And then came the rain is my second book, my novel. The one I wanted to hide all names and actions. The truth is, it’s pretty close to my own life, even though I never said it out loud to you or the media. It is not so difficult to understand who the main character is in the book, nor maybe natalie. After all, that was supposed to be my name, and I wrote about it in my first book. That I never got to decide for myself. It was Anniken, because dad could not say natalie as mom wanted. He had pressure on TTT, in case you were wondering. «and then came the rain» was a book that suddenly just came to me. I needed to talk about emotions again and especially give you an idea of ​​what had been going on in recent years. There is a lot of fiction in this book, but it deals with my last relationship and thoughts, and the feelings are completely real. The situations are just not that. «and then the rain came» is about being in a sometimes quite unhealthy relationship. How to blame yourself. What it’s like to live with social anxiety, and how I  never let go of anything.

Hardcover: HER / pocket: HER / English: HERE / lydbok: HER / E-bok: HER

Bare en natt til er min første bok. Jeg lovte meg selv at jeg en dag skulle klare å lese den, slik som dere gjør. I all sin helhet. Men jeg har ikke klart det enda. Bare en natt til føles ut som et kapittel som var verdt å dele. Historien var for viktig til å ikke deles, men det tok alt av meg og når jeg endelig skrev siste setning var det som om jeg lukket en del av meg selv for alltid. Kanskje det er det jeg er redd for. Å føle på alle de følelsene jeg engang hadde. Da jeg følte meg gal, og ensom. Men boken har også blitt en del av hvordan jeg forklarer meg selv, og hører jeg en sjelden gang av noen andre at de har hørt noe vondt om meg sier jeg det bare slik «du kan kjøpe hele livshistorien min for 149 kroner på ark. alt jeg noensinne har skammet meg over er i den boken». Bare en natt til er en bok om å vokse opp å føle seg annerledes. En bok om hvordan man lærer hvordan man ikke skal bli, og hvor sinnsyk en kjærlighetssorg kan gjøre deg. Bare en natt til er hele hjertet mitt som jeg ga til dere, bokstavelig talt.

// Just One More Night is my first book. I promised myself that one day I would be able to read it, as you do. In its entirety. But I have not managed it yet. Just one more night feels like a chapter worth sharing. The story was too important not to be shared, but it took all of me and when I finally wrote the last sentence it was as if I closed a part of myself forever. Maybe that’s what I’m afraid of. To feel all the feelings I once had. When I felt crazy, and lonely. But the book has also become part of how I explain myself, and when I rarely hear from anyone else that they have heard anything bad about me, I just say this «you can buy my whole life story for 149 kroner on a bookstore Everything I’m ever been ashamed of being in that book. » Just One More Night is a book about growing up feeling different. A book about how to learn how not to become like everyone else, and how insane grief can make you. Just one more night is my whole heart that I gave to you, literally.

Hardcover: HER / Pocket: HER / English: HERE / Lydbok: HER / E-bok: HER

Men boken har også blitt en del av hvordan jeg forklarer meg selv, og hører jeg en sjelden gang av noen andre at de har hørt noe vondt om meg sier jeg det bare slik «du kan kjøpe hele livshistorien min for 149 kroner på ark. alt jeg noensinne har skammet meg over er i den boken»

Leave a reply