La oss bare starte med å si at dagen jeg var ferdig med boken “the diary of an oxygen thief” var jeg helt fortvila. Samtidig har jeg skrytt denne boken så høyt opp i skyene at det garantert er noen som har blitt dypt skuffet. Jeg har også innsett at det ikke er så veldig fan av denne forfatteren og synet hans på kvinner, men for meg er han bare ærlig og det er vel også kanskje derfor han er anonym. Så, dagen jeg fikk vite at han ikke bare hadde en bok, men hele 3 stykker trodde jeg at det var jul og bursdag på samme dag. “Chameleon in a candy store” er en fortsettelse på livet til forfatteren, og hvordan et helt vanlig liv kan bli så veldig interessant må vel være fordi ingen liv er like. Et “vanlig” liv er undervurdert, for det finnes ikke noe vanlig, og det er kanskje også derfor bøkene hans treffer meg sånn. Boken er, som den forrige, hands down noe av det bedre. Har du lest den første vet du hva jeg prater om og har du ikke lest den så tror jeg du burde begynne der. Mannen, vel anonym som han er, er et geni.

// Let’s just start by saying that the day I finished the book “the diary of an oxygen thief” I was completely distraught. At the same time, I have praised this book so high in the clouds that there are guaranteed to be some who have been deeply disappointed. I have also realized that a lot of women is not a big fan of this author and his views on women, but for me he is just honest and that is probably also why he is anonymous. So, the day I learned that he not only had a book, but 3, I thought it was Christmas and birthday on the same day. “Chameleon in a candy store” is a continuation of the author’s life, and how an ordinary life can become so very interesting must be because no lives are alike. An “ordinary” life is underestimated, because there is nothing ordinary, and that may be why his books hit me like that. The book is, like the previous one, hands down some of the better. If you have read the first one, you know what I’m talking about and if you have not read it, I think you should start there. The man, well anonymous as he is, is a genius.

One Response to BOOK TIP

Leave a reply