english: what I learned in 2019

1. Jeg tror kanskje 2019 først og fremst lærte meg at jeg kan takle mer motgang enn jeg trodde. Jeg visste ikke at jeg kunne være så sterk. At jeg kunne stå i mot slike stormer. At jeg kunne stå opp for meg selv, og kjempe for det jeg selv mener er riktig. At jeg har en stor stemme, med masse kraft. At jeg kan få fjell til å flytte på seg, om jeg bare tror det nok selv. At jeg ikke er svak, og kanskje heller aldri vært det.
// I didn’t know I could be that strong. That I could resist such storms. That I could stand up for myself and fight for what I think is right. That I have a great voice, with a lot of power. That I can make mountains move, if only I think so myself. That I am not weak, and perhaps never has been.

2. Vel, jeg lærte at jeg kanskje aldri kommer til å finne meg selv, men jeg vet hvem jeg er. Jeg vet hvem jeg er. Jeg vet hva jeg liker og ikke liker. Jeg vet hvordan jeg liker å kle meg. Jeg vet hva som gjør meg glad og trist. Jeg vet hvilke venner jeg setter ekstra pris på, og hvilke som kan suge energien ut av meg. Jeg vet når jeg skal sette ned foten, og jeg vet at jeg ikke må bli tatt forgitt.
// Well, I learned that I may never find myself, but I know who I am. I know who I am. I know what I like and don’t like. I know how I like to dress. I know what makes me happy and sad. I know which friends I appreciate and which ones can suck the energy out of me. I know when to put my foot down, and I know my worth.

3. Jeg har lært at det er menneskelig å ha et dypt savn for noe, eller noen. Levende eller døde. At det kanskje er det som gjør oss til menneske. Det som holder oss gode, som gjør oss annerledes. Uten savn, vet vi ikke hvordan det var å være glad i noen.. og da hadde vi kanskje aldri heller brydd oss om den følelsen igjen. Sunt og vondt på samme tid. Bittersøtt.
// I have learned that it is human to miss something, or someone. Living or dead. That it might be what makes us human. What keeps us good, that makes us different. Without missing and wanting, we do not know what it was like to be loved by someone .. and then we might never have cared about that feeling again. Healthy and painful at the same time. Bitter Sweet.

4. At vennene mine betyr alt for meg.
// That my friends mean everything to me.

5. Å være alene. At jeg klarer å være alene uten noen andre rundt meg. At jeg kan sette meg i en bil og kjøre Norge opp og ned. At jeg har blitt enda bedre venn med mitt eget hodet. At vi begynner å bli gode venner, selvom angsten innimellom kan komme på besøk. Da kommer han hardt, raskt og voldsomt. River litt i meg før han drar igjen. Alt eller ingenting, og det er greit. Det er greit at det er sånn. Fordi jeg dør ikke selvom det føles sånn. Det finnes mye ubehagelige ting, og noen må man bare lære seg å leve ved siden av.
//To be alone. That I manage to be alone without anyone else around me. That I can get in a car and drive Norway up and down. That I have become even better friends with my own head. That we are starting to become good friends, even though the occasional anxiety may come. Then he comes hard, fast and fierce. Tear me up before leaving again. All or nothing, and that’s fine. It’s okay that it is that way. Because I don’t die even if it feels that way. 

6. At man faktisk kan få til alt man vil. Klisje nok. Man må bare jobbe hardt nok. Jeg er self made, jeg må ikke glemme det. Jeg har ikke en rik familie, og jeg har aldri studert. Jeg satset, mistet, vunnet og ingenting har kommet av seg selv. Jeg skapte noe fra ingenting, og fra noe til mer.
//That you can actually become everything you want. Cliche enough. You just have to work hard. I am self made, I must not forget it. I do not have a rich family and I have never studied. I bet, lost, won and nothing came of its own. I created something from nothing and from something to more.

7. Jeg har lært at det er greit å være litt rar. At jeg må slutte å legge lokk på ting. Trekke til meg andres fakter eller synspunkter. Jeg kan få lov å være meg, og det er helt greit. At livet blir så mye bedre når man aksepterer. Aksepterer de tingene man både liker og misliker ved seg selv. Skifte fokus. For jeg kan kanskje til tider være egoistisk, det kan alle. Men jeg er ikke selvsentrert. Jeg bryr meg svært lite om utseende, og jeg gjør alt for de jeg er glad i.
Du blir det du selv tror du er.
//I’ve learned it’s okay to be a little weird. I can be allowed to be me, and that’s fine. That life gets so much better when you accept. Accepts the things one likes and dislikes about oneself. Switch focus. Because sometimes I can be selfish, everyone can. But I’m not self-centered. I care very little about looks, and I do everything for those I love.

8. At livet kan være kort, men føles langt. Og omvendt.
// That life can be short but feels long. And vice versa.

9. Jeg elsker Norge! Haha, der angret jeg nesten i det jeg skrev det fordi det så ikke pent ut estetisk. Norge er på en måte ikke et fint ord? Ikke sammen med elsker hvertfall. Jeg sier ikke alt det er fylt med, men skogen. Naturen, dyrene, rettighetene, maten, friskheten i det jeg puster inn iskald luft. Årstidene og ikke minst trærne. Alle trærne.
//I love Norway! Haha, I almost regretted writing it because it did not look aesthetically pleasing. Norway is not a good word in a way? The forest. The nature, the animals, the rights, the food, the freshness when I breathe in freezing air. The mountains.The seasons and not least the trees. All the trees.

10. At det er greit å være glad, og at ingen kan ta det fra deg annet enn deg selv.
//That it is okay to be happy and that no one can take it from you other than yourself. 

og, at noen ting kan faktisk vare evig.
// and, that some things may actually last forever.

4 Responses to HVA 2019 LÆRTE MEG

  1. Så bra det punktet du skrev “jeg vet hvem jeg er”, for jeg husker i et innlegg du hadde skrevet hvor du gikk gjennom kjærlighetssorg og skrev; “jeg vet ikke hvem jeg er”. Så det er inspirerende å se at livet går videre selv etter et tungt brudd hvor man mister seg selv. Det har skjedd med meg, jeg er ikke over det bruddet enda, men jeg begynner for første gang i livet mitt å finne ut hvem jeg er. Så kanskje man trenger å gå igjennom en voldsom storm som nesten tar livet av deg, for å få det bedre.

Leave a reply