reklame
English: My new handmade parfume

“we believe that i´ts more human to test cosmetics on New yorkes, than on animals”

Jeg er obsessed… Etter at jeg fant Sanatorium sentralt på St. Haugen har jeg ikke helt klart å forlate stedet. Jeg er støtt og stadig innom for å titte, eller ta en prat.. eller bare drikke litt kaffe.. eller lukte litt på alle parfymene.. eller ta på noe.. eller høre på musikken.. eller gå rundt i rommene.. eller bare få litt ro i sjelen. Jeg vet ikke hva det er, duftene som fyller rommet, de gamle veggene eller bare interiøret i seg selv. Kanskje blanding. Og apropo blanding.. Jeg har funnet min nye parfyme, og det er rart. For gjennom hele mitt lille liv har jeg kun brukt to forskjellige parfymer. Jeg er sær, men kanskje enda særere på lukter. Det er ikke mye jeg liker.. Så, det er vanskelig å ikke legge merke til flaskene til Le Labo, som forresten betyr laboratorium på fransk. Det er unikt, dette er virkelig noe unikt. Som de sier selv: We believe that there is too many bottles of perfume, and not enough soulful fragrances. 

// I’m obsessed … After finding Sanatorium in central Oslo, I haven’t quite left the place. I am constantly stopping by to watch, or have a chat .. or just drink some coffee .. or smell some perfumes .. or touch something .. or listen to the music .. or walk around in the rooms .. or just get some peace of mind. I don’t know what it is, the scents that fill the room, the old walls or just the interior itself. Maybe a mix. And apropo blend .. I’ve found my new perfume and it’s weird. Because throughout my short life I have only used two different perfumes. I’m strange, but maybe even more special when it comes to smells. There’s not much I like .. So, it’s hard not to notice the bottles of Le Labo, which by the way means laboratory in French. It is unique, this is really something unique. As they say themselves: We believe there are too many bottles of perfume, and not enough soulful fragrances.

“and we believe that explanation kills art”

FACTS ABOUT LE LABO

all natural ingredients
all, everything is handmade from scratch
gentle, smoky and leathery smells
soy wax based candles, and cotton wicks
you can personalize your own label with your name
rose oil from France, Sandelwood from Australia 
everything is hand blended
you can refill your bottles at the store
labeled by a human being

Jeg forstår nå hvorfor navnet har vært på mange sine tunger. Hvorfor de som elsker det ikke går tilbake til noe annet. Det er sjel i det, og tanken på å kjøpe en parfyme i butikk nå gjør meg bittelitt uvel. Jeg vil ikke at ting skal være industrielt. Ikke med dyr, ikke mennesker og ikke med mennesker heller. Du betaler for det du får, og jeg betaler gladelig litt mer for noe bra for meg og miljøet. Ikke nok med det er dette en eu de parfume, som vil si at de er mye drøyere enn f.eks eu de toilette. Så, jeg endte opp med deres nyeste lukt BAIE 19. Jeg går rundt å lukter på håndleddene mine hele tiden, konstant. Prøver å finne ut hva den minner meg om. En tante? En eks? Noe fra barndommen? Jeg vet ikke. Men lukten gjør at jeg føler meg trygg, er så rart å si. Samtidig som jeg får litt selvtillit også, kanskje fordi den er litt mannlig på en eller annen måte.

// I now understand why the name has been on many tongues. Why those who love it don’t go back to anything else. There is soul in it, and the thought of buying a perfume in the store now makes me a little unwell. I don’t want things to be industrial. Not with animals and not with humans. You pay for what you get, and I gladly pay a little more for something good for me and the environment. Not only is this a eu de perfume, which means that they are much more delicate than eu de toilette. So, I ended up with their newest smell BAIE 19. I walk around smelling my wrists all the time, constantly. Trying to find out what it reminds me of. An aunt? An ex? Something from my childhood? I do not know. But the smell makes me feel safe, so strange to say. At the same time I get a little self-confidence too, maybe because it is a bit male in some way.

lukten santal er deres signatur, og disse soyavoks lysene er naturlige, med naturlig duft som ikke gir hodepine. Jeg valgte å få en litt personlig touch, og fikk de til å skrive på kråkesølv helt nederst, fordi.. ja fordi.. dere som har fulgt meg lenge vet at det er mitt favoritt ord.

// the scent of santal is their signature, and these soy wax lights are natural, with natural scent that does not cause headaches. I chose to get a little personal touch, and got them to write “crowsilver”  at the bottom, because .. yeah because .. you guys who have been following me for a long time know that it is my favorite word.

så til min håndlagde parfyme, med etikett plassert på i butikk av et menneske. Her ville jeg ha skriften Anniken Englund.
// then to my handmade perfume, with label placed on the store of a human. Here I wanted the words Anniken Englund.

såå helt tilslutt, ført jeg avslutter dette fantastiske innlegget, hehe. Så har Le Labo masse masse mer! F.eks denne HELT FERSKE kaffeskrubben jeg åpnet for ca 10 minutter siden og bare stirret på. Tok på, luktet på.. ville spise den. Gud, og de har også en hel serie til menn!
Som er helt utrolig fine julegaver, f eks skjegg olje, og masse annet eksklusivt!

// So Le Labo has more! For example, this VERY FRESH coffee scrub I opened about 10 minutes ago and just stared at. Touched on, smelled .. would eat it. God, and they also have a whole series for men!

Le Labo sine dufter, lys og produkter finner dere på Sanatorium på St. Haugen.
Frydenlund gata 14B <3

Leave a reply