Okei, så dere vet ikke hvor godt det føles å være tilbake på tastaturet. Trodde jeg skulle bli gal et sekund der, i går. Når jeg gikk rundt meg selv å lurte på hvorfor ikke jeg kan sykemelde meg. Jeg er jo syk, veldig lite fungerende og tappet – for å si det mildt. Å gå rundt som en blodpose i 8 måneder gjør noe med både psyken og kroppen. De 7 dagene man føler seg litt grov i huden, får litt kviser, blir oppblåst, vil spise en hel boks med is og bare sove – de har jeg hatt, konstant i 8 måneder. Nå føles det helt surrealistisk at jeg kom meg igjennom Skal vi danse, blødende som det her. Rart hvordan noen ekstra gir kan sette seg selv i gang. Uansett, jeg har begynt, sagte men sikkert å vende meg noe til det hele. Man må bare gråte et par ganger i uken for å få ut skuffelsen av det man trodde var slutten på do ikke var det allikevel et par timer senere. Så hva er vel ikke da bedre å ta seg en tur ned på Hermés å se på en ny notatbok? hehe. Jeg har min faste Moleskin kalender jeg har brukt i ALLE år, men jeg har aldri hatt en ordentlig notatbok jeg bare kan rable tanker i. Jeg har alltid brukt mobilen, og vel, den prøver jeg å legge mer og mer fra meg.

Så si hello til denne vakre saken, i helskinn togo. Denne skal jeg skrive ned «affirmations» hver dag, som jeg skal dele med dere så ofte jeg kan. Jeg har aldri helt forstått meg på mennesker som er flinke til å ta vare på seg selv. Drikker te, gjør yoga og generelt puster og peser som om roen har tatt overhånd på sjela. De skriver ned tankene sine mens de sitter i lotus stilling og takker universet for at de får leve. Men hey, folk begynner jo også å tro på gud i tider med krise, så jeg går for første valget først. Jeg skal bli hun som skriver ned positive tanker på morgningen for å så tvinge meg selv til å si de høyt på badet mens jeg ser meg selv inni øynene. Jepp, det skal jeg faktisk. Ønsk meg lykke til!

// Okay, so you do not know how good it feels to be back. Thought I was going to go crazy for a second there, yesterday. When I walked around myself wondering why I can not just stay in bed. I’m sick, very dysfunctional and drained – to put it mildly. Walking around like a blood bag for 8 months does something to both the psyche and the body. The 7 days you feel a little rough in the skin, get a little pimples, get bloated, want to eat a whole box of ice cream and just sleep – I have had them, constantly for 8 months. Now it feels completely surreal that I got through Dancing with the stars, bleeding like this. Wonder how some extra gear can set itself in motion. You only have to cry a couple of times a week to get the disappointment of what you thought was the end in the toilet, iwhen it was not a couple of hours later anyway. So what is better then to take a trip down to Hermés to look at a new notebook? hehe. I have my regular Moleskin calendar I have used forever, but I have never had a proper notebook I can just write down thoughts. I have always used my mobile, and well, I try to put that away.

So say hello to this beautiful notebook, in togo. This one I´m going to write down «affirmations» every day, which I have to share with you as often as I can. I have never fully understood people who are good at taking care of themselves. Drink tea, do yoga and generally breathe as if the word «calm» has taken over the soul. They write down their thoughts while sitting in lotus position and thank the universe for allowing them to live. But hey, people are also starting to believe in God in times of crisis, so I go for the first choice first. I will be the one who writes down positive thoughts in the morning and then force myself to say them out loud in the bathroom while I see myself in the eyes. Ha! Hell on earth if you ask me.

Så hentet jeg også opp min Hermés Kelly i sjokoladefarget Patina samtidig! Den har vært på.. hold dere fast.. spa, i flere måneder. Jepp, spa. Det er visst slike ting de kaller alt for dyre ting, men gud den ser bedre ut enn noengang! Vesken er kjøpt vintage, så håndtaket, låsen ++ var så slitt at jeg var redd det snart skulle ryke. Men fargen… kan vi ikke bare snakke om denne fargen…

// Then I also picked up my Hermés Kelly in chocolate-colored Patina at the same time! It’s been on .. hold on .. spa, for several months. Yep, spa. There are certain things they call too expensive things, but god it looks better than ever! The bag is bought vintage, so the handle, the lock ++ was so worn that I was afraid it would soon break. But the color … we can just talk about the color …

5 Responses to NEW YEAR NEW «ME»

  1. åå jeg har savnet å lese en lang tekst fra deg, selv om det var om en ny bok og veske, tekstene dine er som frisk luft, rart nok! Håper alt går bra og at den nye legen finner ut hvorfor du har blødd så lenge 🥺 Lykke til 😊

  2. Kanskje lurt å søke om å få injeksjon med jern fra sykehuset, hvis du har veldig lite jern i kroppen grunnet blødningene <3 har selv gjort det via vanlig sykehus og aleris, og det hjelper litt på energi, humør osv.

Leave a reply