annonse

SCAN GRANITT – NEOLITH

Og voila! Så ble kjøkkenet ferdig! Når vi kjøpte leiligheten var det kjøkken jeg tok en research på først, og benkplater er jo alltids et hav å begi seg utpå. Jeg visste bare at jeg ville ha noe annet enn det jeg gikk for i forrige leilighet hvor jeg hadde klassisk carrara marmor, og kontaktet Scan granitt da jeg fant mye mye utvalg av natursten. Etter å ha tatt en prat ble vi enige om å teste ut deres eksklusive avtale med Neolith i Norge, og jeg ble solgt i første møte. Jeg har sett på MYE etterligninger av marmor der ute, og det er derfor jeg også alltid har endt opp med ekte sten kontra alle disse forslagene om bedre sten som tåler varme og søl slik marmor ikke gjør. Men ingenting ble på en måte ekte nok. Når jeg dro ut til Scan granitt første gang å så på all stenen de hadde ble jeg faktisk mildt sagt sjokkert når jeg pekte på en stor stenplate å spurte om hvilken marmor dette var. Det var ikke marmor, men en neolith plate som likevel er av 100% naturmateriale, og uten noe som helst bindemiddel. Det beste av alt? Det tåler absolutt alt. Så, du kan på mange måter si at du får deg marmorplater som tåler alt, og da er vel livet ganske enkelt løst, eller? Det er vedlikeholdsfritt, ripebestandig, tåler uv lys (veldig mye lys inn på kjøkken), tåler varme og ikke nok med det er hver plate unik i mønster, slik som ekte marmor.

// And voila! Then the kitchen was done! When we bought the apartment, it was the kitchen I did some research on first, and benchtops are always a big sea. I only knew that I wanted something other than what I went for in the previous apartment where I had classic carrara marble, and contacted Scan granitt when I found a lot of natural stone selection. After a chat, we agreed to test their exclusive agreement with Neolith in Norway, and I was sold in the first meeting. I’ve seen a LOT of imitations of marble out there, and that’s why I have always ended up with real stones versus all these suggestions for better stones that can withstand heat and spills like marble doesnt. But nothing became real enough. When I went out to Scan granitt for the first time to look at all the stone they had, I was actually mildly shocked when I pointed to a large stone to ask what marble this was. It was not marble, but a neolith that is still made of 100% natural material, and without any binder. Best of all? It can withstand absolutely everything. So, you can say in many ways that you get marble tops that can withstand everything, and then life is simply solved, right? It is maintenance-free, scratch-resistant, can withstand UV light (a lot of light in the kitchen), can withstand heat and not only that, each plate is unique in pattern, such as real marble.

Det villeste med Neolith er også at de faktisk skjøter stenen ned på sidene slik at det ser ut som det er en og samme sten. Dette gjør så og si ingen andre leverandører, så alle som kommer hit tror oppriktig at de ser på ekte marmor plater. Jeg er HELT obsessed. Bare tanken på at jeg har «ekte» marmor, men som tåler alt. Da var jo alle problemer løst. Vi gikk for nedfell på øya, samt på siden av kjøkkenet + sprutvegg. Jeg var litt redd det skulle bli mye, men pga av de brede tegningene synes jeg det ikke ble annet enn skikkelig skikkelig fint!

// The wildest thing about Neolith is also that they actually push the stone down on the sides so that it looks like it is one and the same stone. Virtually no other suppliers do this, so everyone who comes here sincerely believes that they are looking at real marble. I’m COMPLETELY obsessed. Just the thought that I have «real» marble, but that can withstand everything. Then all the problems were solved. We went for downfall on the island, as well as on the side of the kitchen + splash wall. I was a little scared it would be a lot, but due to the wide drawings I think it was nothing but really really nice!

Scan granitt har også masse utvalg av Neolith i alle mønster og fasonger som dere kan se: HER
(jeg har calacatta, selvom det ikke ser slik ut på nettbilde, de må ses i virkeligheten!)

Leave a reply