Når jeg postet dette “trykket”, om jeg skal være helt korrekt, på Instagram i fjor var det veldig mange delte meninger. Mamma f eks, likte det ikke og forsto ikke hva jeg så i det. Et år senere fant jeg ut at jeg ikke klarte å slutte å tenke på det, så nå er det mitt. Det er jeg veldig veldig veldig glad for. Av fire forskjellige pannetrykk Randi Nygård gjorde, var det akkurat dette jeg ville ha. Så det at hun fortsatt hadde det spikret hele dealen for min del. Så, hva ser jeg i en panne fylt med kull for å så bli trykket på papir? Jo, nå skal du høre.. I min bransje, er det alt for lite rynker, først og fremst. Og jeg har, og håper jeg alltid vil elske rynker. Rynker fra meg er fra et liv du har levd. En rynke var kanskje en bekymring i livet, en annen var sinne og en annen var kanskje så rent som glede. Jeg har lyst til å se dette bilde hver eneste dag for å minne meg selv på at det å eldes kommer til å bli fint, og at det er en del av livet. Og ingen botox i hele verden skal få lov å fjerne arrene av selve livet i ansiktet mitt. Ikke faen.

// When I posted this “pressed picture”, to be completely correct, on Instagram last year, there were a lot of divided opinions. Mom, for example, did not like it and did not understand what I saw in it. A year later I found out I could not stop thinking about it, so now it’s mine. I’m very very very happy about that. Of four different forehead prints Randi Nygård made, this was exactly what I wanted. So the fact that she still had it made the whole deal for me. So, what do I see in a pan filled with charcoal and then pressed on paper? Well .. In my industry, there are far too few wrinkles, first and foremost. And I have, and hope I will always love wrinkles. Wrinkles from me are from a life you have lived. One wrinkle was perhaps a concern in life, another was anger and another was perhaps as pure as joy. I want to see this picture every single day to remind myself that getting older is going to be nice, and that it’s a part of life. Imagine what story a face can tell you, without seeing its eyes. And no botox in the whole world should be allowed to remove the scars of life itself on my face. No fucking way.

4 Responses to MY NEW ART PIECE

Leave a reply