BEFORE:

Når jeg første gang sa at jeg ville ha klassisk hvit i hele leiligheten, også soverommet tror jeg alle på butikken så ganske rart på meg. Hvorfor ikke? Nei fordi det er bare ingen som har «list» hvit på annet enn list. Oh well.. Jo lysere, jo bedre spør du meg. Kritthvite rom minner ikke meg om sykehus. Det minner meg om lingardiner og havbris i Spania på en glovarm dag. Hvor alt er hvitt, og laknene er tynne. Jeg har ikke en hard stil, og jeg har alltid innbilt meg at det klassiske myker opp såpass mye at hvis alt er beige… da blir det et prinsesse rom. Så jeg trenger hvitt i livet mitt. Blanke ark, og solskinn om morningen. Akkurat slik jeg liker det. Så den nye fargen på veggen er Jotun lady, sin «klassisk hvit» og den skal overalt! Nå mangler vi bare møbler og en haug med vegglister som skal på veggene, så er soverommet klart!

// When I first said that I wanted classic white throughout the apartment, and also the bedroom I think everyone in the store looked pretty weird on me. Why not? No, because there is just no one who has this white on anything other than moldings. Oh well .. The brighter, the better you ask me. Chalk-white rooms do not remind me of hospitals. It reminds me of linen and sea breeze in Spain on a hot day. Where everything is white and the sheets are thin. I do not have a hard style, and I have always imagined that the classic softens so much that if everything is beige … then it becomes a princess room. So I need white in my life. Glossy sheets, and sunshine in the morning. Just the way I like it. So the new color on the wall is Jotun lady, its «classic white» and it should be everywhere! Now we only need furniture and a bunch of wall moldings to put on the walls, then the bedroom is ready!

AFTER:

Leave a reply