Making a murderer – Har du ikke sett denne vet jeg kanskje hvorfor.. Starten er traut og vanskelig, langtekkelig kanskje. Jeg fulgte faktisk ikke med og hadde den som en slags bakgrunn til alt det andre jeg holdt på med. Mer og mer ble jeg dratt inn i det hele, og tilslutt så jeg ikke på noe annet enn tv skjermen. Making a murderer handler om en uskyldig dømt, vel.. Dere har helt sikkert sett saken, men gjorde du det ikke fordi du syntes det var noe tregt i starten anbefaler jeg å gjøre det nu! Her har jeg vært så splittet på hva jeg mener om det hele. Men jeg tror “dessverre” at han ikke har gjort det, men at noen i familien kanskje har det.. nja. Men ikke de to som sitter inne for det.

// Making a murderer – If you haven’t seen this I might know why .. The start is tricky and maybe boring. I did not actually like it and had it as a kind of background to everything else I was doing. More and more I was dragged into it all, and finally I didn’t see anything other than the tv screen. Making a murderer is about an innocent convicted, well .. You have definitely seen the case, but if you didn’t do it because you thought it was something slow at first, I recommend doing it now! Here I have been so divided on what I mean about it all. But I think “unfortunately” that he has innocent, but that someone in the family might have done it.. maybe.

The staircase – Noen har falt ned trappen, slått hodet og dødd på stedet. Men har mannen noe med det hele å gjøre? I denne docuen følger man hele forløpet til politiet da de mistenker mannen. Hvor var han? Hvordan gjorde han det? Og var skadene fra trappen i det hele tatt? Hvis du lurer, tror jeg ikke han hadde noe med det å gjøre.

// The staircase – Someone fell down the stairs, hit his head and died on the spot. But does the husband have anything to do with it all? In this docu you follow the entire course of the police when they suspect a man. Where was he? How did he do it? And were the injuries from the stairs at all? If you wonder, I don’t think he had anything to do with it.

The people Vs Oj. Simpson – Dette handler om mordet på den vakre konen til O.J Simpson som var en av amerikas største stjerner. Hun ble funnet drept, og litt etter litt finner de ut at hun ble banket, slått og truet i forholdet med eks mannen. Folket splittes, og hvem snakker sant? En helt sinnsyk spennende docu, hvor jeg tror hvis noen lurer. At han hundre prosent har noe med det å gjøre. Ikke en tvil i sjela.

// The people Vs Oj. Simpson – This is about the murder of O.J Simpson’s beautiful wife who was one of America’s greatest stars. She was found killed, and step by step they find out that she was beaten and threatened in the relationship with the ex husband. The people split, and who’s talking true? A totally insane exciting docu, where I think.. That he has one hundred percent something to do with it. Not a doubt in my soul.

The Disappearance of Mcann –  Denne må du ha hørt om.. Hvertfall om du er født rundt mitt år, 96. Dette var en stor sak som ble et stort mysterium. Madeleine er fortsatt ikke funnet, og ble kidnappet på et ferie hotell i Portugal. Nå har endelig Netlfix laget en sak om det hele, og det fremmer også det faktumet at foreldrene kanskje var involvert. Noe jeg trodde lenge, men ikke tror lenger. En stor sak som er verdt å få med seg.

// The Disappearance of Mcann – You must have heard of this … If you were born around my year, 96. This was a big mystery. Madeleine is still not found and was kidnapped at a holiday hotel in Portugal. Now, finally, Netlfix has made a case about it, and it also promotes the fact that the parents might be involved. Something I thought a long time, but no longer believe. Worth seeing!

The Ted Bundy tapes – Handler om flere intervjuer rundt Ted Bundy og drapene han gjorde på flere kvinner. Han er en ganske beryktet mann, og har vært en del av utallige studier, hvor andre finner hjernen hans ganske interessant. Ted Bundy er kanskje mest kjent for at han var så “normal” og “attraktiv”. At han lurte offrene sine, og at han klarte å lure et helt system samtidig. Veldig interessant!

// The Ted Bundy tapes – This is about multiple interviews around Ted Bundy and the killings he did on several women. He is a “famous” man, and has been part of numerous studies, where others find his brain quite interesting. Ted Bundy is perhaps best known for being so “normal” and “attractive”. That he fooled his victims and that he was able to trick a whole system at the same time. Very interesting!

The innocent man – Dette er den sanne historien om Ron Williamson, en mann som satt i Oklahoma´s fengsel på vei til dødsstraff. Men gjorde han alle de grusomme tingene som han er dømt for?

// The story of Ron Williamson, a man who sat on Oklahoma’s death row for 11 years for a crime he didn’t commit.

8 Responses to DOKUMENTARENE DU MÅ SE

  1. Fyfaen. Har sett Ted Bundy, og det er en av de mest ekle dokumentarene jeg har sett! Så sinnsykt fascinerende person og man blir helt oppslukt i hvordan det går an å være sånn. Making a murderer pleier jeg si til folk at de bare kan starte på sesong 2 siden de oppsummerer så greit, for sesong 1 er så veldig dradd ut og lang. The staircase er også helt forferdelig. Synes virkelig synd i han. Du burde se Amanda Knox og Bortført innen synsvidde (vet ikke hva den heter på engelsk). Der har du mindfuck.

Leave a reply