reklame – inneholder en annonselenke

Jeg holder fortsatt på med boken, og ser nå at ting begynner å gå må slutten. Det er rart å ha noe sånt hengende over seg etter over et og et halvt år. Tenk det!! Kan ikke fåtte å begripe hvordan noen bruker titalls år på å få noe ut der, eller kanskje det er bedre. Å kunne rømme, for å så komme tilbake igjen. Jeg er ikke sånn. Jeg vil gi alt på en ting, og kun det. Så bli ferdig å starte på noe nytt. Min første roman.. Helt surrealistisk, og helt uplanlagt. Jeg bare begynte å skrive, og et år senere skal jeg gi ut en fantastisk liten roman med Gyldendal. Rart hvordan livet «skjer», og få lov å bli med å se veiene endre seg med årene. Tenker så mye på om det var sånn det skulle bli, eller om alt faktisk bare er en ren tilfeldighet. Uansett. Nurket skravler som en foss, noe som er både hyggelig og noen ganger ganske så tonedøvt. Tror Anders er mye mer plaget enn meg. Tross alt min baby som babler, og jeg som babler like mye tilbake. Jobber fortsatt med å få han til å ville komme på hånden min, så gode ting tar tid. Det er hvertfall sikkert.

// I’m still working on my book, and now I can see everything starting to create an ending. I have been working on this book for almost two years!! Think about that!! Can’t understand how someone spends tens of years getting something out there, or maybe it’s better. Being able to escape, and then coming back again. I’m not like that. I want to give everything in one thing, and only that. So, when I´m done, I  get ready to start something new. My first novel .. Completely surreal, and completely unplanned. I just started writing, and a year later I’m going to publish a fantastic small novel with the publisher Gyldendal. Strange how life «happens» and how I am allowed to see the roads change over the years. Thinking so much about whether it was the way it should be, or if everything is really just a coincidence. Regardless. Nurky, or Nurket as I say talks like a waterfall, which is both pleasant and sometimes quite tone deaf. Think Anders is much more troubled about all the sounds than me. After all, my baby is babbling, and I am babbling just as much back. Still working on getting him to fly on my hand, so good things take time. At least that’s for sure.

(reklamelenke) Find my top: HERE

One Response to GOOD THINGS TAKE TIME

Leave a reply